Behandlingar djur

Hundmassage   350:-

Hur lång tid en massage tar beror på hur stor hunden är och hur den reagerar ( om hunden är ovan kan behandlingen behöva kortas ner de första gångerna, en massagebehandling ska vara en positiv upplevelse för hunden)

 

Djurkommunikation tar ca 1 timme 300:- ( om jag åker utanför närområdet tillkommer milersättning)

 Hundmassage

Hundar såväl som människor mår i regel bra av massage. Muskelmassage gör musklerna smidiga och mjuka, musklernas  förmåga att ta upp näring ökar samt lymfcirkulationen ökar.

Den unga växande hunden kan få ont i sina benhinnor, då kan massage lindra besvären

Den vuxna aktiva hunden som arbetar hårt återhämtar sig snabbare och tillgodogör sig träningens positiva effekter bättre.

För den gamla hunden som är stel och har värk kan massage ge lindring.

Eftersom massage påverkar det autonoma nervsystemet som styr hundens inre självreglerande kroppsfunktioner och därför verkar lugnande och avslappnande kan massage vara god hjälp för en hund som av olika skäl är stressad.

IMG_0980

Massagens positiva effekter

Massage ökar blodcirkulationen och syresättningen blir bättre.

Slaggprodukter transporteras snabbare ut ur musklulaturen.

Lymfcirkulationen ökar och motverkar ödem.

Regelbunden massage ökar ämnesomsättningen i muskulaturen.

Massagen har en avslappnande effekt på muskler och sinne.

Massage och streching ger elastiska och smidiga muskler och ökar rörelseförmågan.

Massage frisätter endorfiner( kroppens eget morfin) och lindrar smärta.

Massage ökar ämnesomsättningen i hud och talgkörtlar, pälsen blir fin och glansig.

Vid massage frigörs antistress-hormonet oxytocin och skänker hunden lugn och avslappning

Axa får massage

 Foto: Jeanette Tisander

 

Några tillstånd där massage är bra

Muskelspänningar

Träningsvärk,

Trötta muskler

Ödem  ( onormal vätskeansamling)

Smärta 

Stelhet

Muskelkramp

Stram muskelvävnad

Ledvärk

Stress och oro

Efter hård träning eller tävling

Innan streching( som uppvärmning av musklerna)

Eller bara som en härlig stund av beröring!

 

hundmassagebild bk 

Foto: Hans Johansson

 

Djur kommunikation

Många djurägare känner och vet helt instinktivt vad deras djur vill utan att kalla det för djurkommunikation men jag vill påstå att personen då kommunicerar med sitt djur. 

Djur är inkännande och kommunikativa i varierande grad och dem förmedlar sina tankar och känslor genom bilder och känslor.

Som djurkommunikatör stänger man av sina egna tankar och allt runtomkring för att kunna tona in på det djuret man arbetar med så att man kan fånga upp känslor, bilder och tankar som djuret vill förmedla.

En djurkommunikatör ställer inga diagnoser men kan ibland uppfatta om något ställe i djurets kropp inte känns okej.

Det djur oftast förmedlar är sådant som ligger dem närmast, hur dem mår, vad dem tycker om och inte tycker om. Om djuret har varit med om något traumatiskt kommer det ofta upp, det kan vara sådant som ligger långt tillbaka i tiden, djur glömmer inte.

Ofta kommer konkreta saker fram som berört djuret på något sätt. 

Djur kan vara mycket djupsinniga och oerhört känsliga för sin ägares känslomässiga tillstånd och kan ta på sig sin ägares känslor.

Genom djurkommunikation kan ägaren få en ny förståelse för oförklarliga rädslor, ovanor eller andra beteenden hos djuret som man tidigare inte förstått sig på. Man kan få svar på sådant man som ägare undrar över.

Som djurkommunikatör skriver jag ner allt jag får till mig under samtalet, sedan går jag igenom detta med ägaren  och vi kan genemsamt tolka samtalet, oftast vet ägaren vad djuret har pratat om medan jag själv inte alls förstått vad som menas med det djuret har förmedlat.

Det bör alltid finnas ett syfte med kommunikationen, det kan vara av nyfikenhet, att man vill veta om ens djur trivs eller saknar något i tillvaron, det kan vara för att ta reda på orsaken till ett beteende eller ett problem som ägaren vill få hjälp att förstå orsaken till.

Olika individer är olika pratglada, det händer även att ett djur tackar nej till att kommunicera, vilket givetvis måste respekteras medans andra kan prata på länge och väl.

Min erfarenhet är att de flesta djur uppskattar att kommunicera.

Healing på häst

 Foto: Anna-Johanna von Platen