Behandlingar människa

Massage 60 minuter 500 :-

             40 minuter 400:-

             30 minuter 350:-

 

Body Harmonybehandling ca 60 minuter 400:-

 

Min massage

Den massage jag ger är friskvårdsmassage och den utgår från klassisk svensk massage som innebär att jag arbetar med att mjuka upp stela, spända muskler i förebyggande syfte och behandlar lindrigare besvär som uppstått på grund av muskelspänningar. Genom att arbeta med knådningar, glidningar och tryck i muskulaturen  löses spänningar upp i hela kroppen, blod och lymfcirkulationen ökar samt kroppens eget lugn och ro - hormon oxytocin frigörs och halten av stresshormoner minskar i kroppen.

1 030

Positiva effekter av massage:

Mjukar upp spända ömma muskler och gör dem elastiska

Ökad syresättning och näringstillförsel till kroppens organ, muskler och benstomme

Mjukar upp bindväv och motverkar ärrbildning efter skador

Löser kramper och låsningar

Ökar lymfcirkulationen, stärker immunförsvaret och hjälper till att föra ut slaggprodukter ur kroppen, främst mjölksyra från musklerna

Dränerar svullnader

Ökar återhämtningsförmågan och koncentrationsförmågan

Sänker blodtrycket och har en lugnande,avslappnande effekt på nervsystemet

Ökad kroppskännedom

SAM_0727

Av den positiva beröringen påverkas kroppens hormoner och massage kan reducera stress, förbättra matsmältningen och ge förbättrad sömn

Min önskan är att ge både den förebyggande muskelbehandlingen och att genom beröringen förmedla omtanke, upmuntran eller tröst, något jag tror vi alla kan behöva för att bli så harmoniska vi kan och uppleva balans mellan kropp och psyke.

1 040

 

Body harmony

Utgångpunkten i Body Harmony är att människans upplevelser och tillbakahållna känslor som lagrats i kroppen och visar sig i form av muskelspänningar kan komma upp till ytan och frigöras.

Innan själva behandlingen startar tittar klienten och terapeuten tillsammans på kroppens hållning i stående och gående position för att se eventuella snedbelastningar eller förskjutningar. Klienten får berätta vad denne vill ha hjälp med under behandlingen och sedan genomförs behandlingen på en massagebänk.

Behandlingen innefattar en mjuk massage anpassad efter klientens spänningsmönster och behov, nya rörelser tillförs kroppen för att bryta de låsta mönstren. Djupa omedvetna spänningar kan medvetandegöras och  leda till insikt om vad som orsakat dem.

Genom lyhörd beröring fördjupar man kontakten med kroppen. Minnen eller förmågor som kroppen gömt och glömt kan då komma upp till ytan och frigöras.

Terapeuten läser av kroppens språk och arbetar med fysisk mjuk beröring, hittar områden som är spända i kroppen, följer spänningens mönster för att släppa taget, det kan då hända att kroppen korrigerar sig själv.

Klienten har kläderna på under behandlingen, gärna mjuka, bekväma kläder som inte sitter åt.

Denna behandling lämpar sig bra för extra smärtkänsliga personer.